matematykaszkolna.pl
Trójkąt Michal: Dany jest trójkąt ABC, gdzie najkrótszy bok BC = 12, a ∠ABC=75° i BAC 45° Oblicz obwód trójkąta ABC
2 kwi 16:24
ite: Skorzystaj z tw.sinusów i oblicz długości pozostałych boków.
2 kwi 16:51
mat: rysunek i podaj obwód.....
2 kwi 21:14
Little Mint: matt drugi kąt to 75o a nie 60o
2 kwi 21:25
chichi: ale wyliczyła miare 3 kąta mając dwa pozostałe...
2 kwi 21:29