matematykaszkolna.pl
logarytmy Michal: niech x= log3 z 2 oraz l= log2 z 7 dla liczby dodatniej x ≠1 oraz x<10 dla dodatniej liczby y prawdziwe jest równanie logx z y=kl1+k oblicz x i y
2 kwi 16:02
chichi: Obliczyć x? Przecież on jest podany w poleceniu emotka
2 kwi 17:24
chichi: podejrzewam, że k = log32, wtedy kl = log32log27 = log37, 1 + k = log33 + log32 = log36.
 log37 
logxy =

⇔ logxy = log67 emotka
 log36 
2 kwi 17:30