matematykaszkolna.pl
Analityczna Kuba : Punkty A 1,3; C 2,5; D −1,−3 są wierzchołkami równoległoboku ABCD Wyznacz: a) współrzędne punktu B, długość przekątnych równoległoboku; pole; cosinusy kątów tego równoległoboku
2 kwi 13:42
wredulus_pospolitus: Krok 1: Wyznaczasz prostą przechodzącą przez C i D Krok 2: Wyznaczasz równoległą do (krok 1) przechodząca przez A Krok 3: Wyznaczasz prostą przechodzącą przez A i D Krok 4: Wyznaczasz równoległą do (krok 3) przechodząca przez C Krok 5: Wyznaczasz przecięcie prostych (krok 2) i (krok 4) <−−− masz współrzędne B Krok 6: Wyznaczasz długości odcinków AC i BD Krok 7: Wyznaczasz prostopadłą do prostej (krok 1) przechodzącą przez punkt A Krok 8: Wyznaczasz długość odcinka pomiędzy przecięciem prostych (krok 1) i (krok 7) <−−− masz wysokość równoległoboku Krok 9: Wyznaczasz długość odcinka od D do punktu przecięcia (krok 8). Krok 10: Wyznaczasz cosinusa kąta przy wierzchołku D Krok 11: Wyznaczasz cosinusa kąta przy wierzchołku A jako: cos(∡A) = cos(180o − ∡D) = −cos(∡D) Koooniec.
2 kwi 14:46
Kuba : A dałoby radę wyliczyć środek przekątnych i później na długość odcinka to B wyliczyć nie niebardzo?
2 kwi 14:49
wredulus_pospolitus: Da się. 1) Wyznaczasz środek AC (nazwijmy go E) 2) Masz współrzędne D i E ... wyznaczasz współrzędne punktu B korzystając ze wzoru na wyznaczanie współrzędnych środka odcinka (masz jeden koniec odcinka i środek, możesz wtedy wyznaczyć drugi koniec odcinka)
2 kwi 15:11
Iryt: rysunek Wektory: DC=[3,8]=AB A=(1,3)→T[3,8]⇒B=(1+3,3+8)=(4,11) Nie mieści się na tym rysunku, a przy mniejszych kratkach źle widać.
2 kwi 15:13
Kuba : Dzięki. Ogólnie to przekątne mi wyszły pierwiastek z 5 i pierwiastek z 221 i nie wiem czy dobrze
2 kwi 15:19
Kuba : A tego cos to nie wiem
2 kwi 16:40
Iryt: D (−1,−3), B=(4,11) |DB|=52+142=221 |AC|=5
2 kwi 16:40
Iryt: |AD|=4+36=40 cos(∡ADC): |AC|2=|DC|2+|DA|2−2*|DC|*|DA|*cos(∡ADC) 5=73+40−2*73*40*cos (∡ADC) 108=4730cos (∡ADC) /:(4730)
 27 
cos (∡ADC)=

(bliskie 1 )
 730 
 27 
cos (∡DAB)=−

 730 
Czy dobrze przepisałeś współrzędne danych punktów ?
2 kwi 16:55
Kuba : Tak, dzięki bardzo
2 kwi 17:48