matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieśnstwo Michal: Na egzamin przygotowano 45 pytań. Uczeń losuje 3 pytania. Za prawidłową odpowiedź na wszyst− kie 3 pytania otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za prawidłową odpowiedź na 2 pytania otrzymuje ocenę dobrą, za prawidłową odpowiedź na 1 pytanie − ocenę dostateczną, za brak odpowiedzi pra− widłowej − ocenę niedostateczną.Jakie jest prawdopodobieństwo zdania egzaminu, jeżeli uczeń umie odpowiedzieć na 30 spo− śród 45 pytań?
31 mar 16:31
wredulus_pospolitus: Najłatwiej policzyć prawdopodobieństwo korzystając ze zdarzenia przeciwnego czyli: nie odpowiedział na żadne z pytań:
 15*14*13 
P(A) = 1 − P(A') = 1 −

= ....
 45*44*43 
31 mar 18:23
Michal: No własnie tak myslałem tylko nie wiedziałem jakie liczby trzeba podstawic mogłbys wytłumaczyć ?
31 mar 18:28
wredulus_pospolitus: jest 45 pytań ... na 30 zna odpowiedź ... więc 15 nie zna odpowiedzi. W zależności od tego jak zbudujesz przestrzeń zdarzeń ... możesz przyjąć że kolejność wylosowanych pytań jest istotna (wtedy masz tak jak podałem) lub nie jest (wtedy będzie
 
nawias
15
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
45
nawias
nawias
3
nawias
 
odpowiednio
i
w ułamku).
   
W obu przypadkach wyjdzie dokładnie to samo.
31 mar 18:31