matematykaszkolna.pl
Czworokąt ABCD , w którym |AD | = 18 i |CD | = 26 a: Czworokąt ABCD , w którym |AD | = 18 i |CD | = 26 , jest opisany na okręgu. Kąt ABC tego czworokąta jest rozwarty, a promień okręgu opisanego na trójkącie ABC jest równy 12,5. Obwód czworokąta ABCD jest równy 66. Oblicz długość przekątnej AC tego czworokąta. Obliczyłem obwód tego czworokąta i cosinus kąta ABC ale wychodzi jakiś dziwny wynik.
30 mar 14:57
an: AB+BC=22, a okrąg opisany na ΔABC ma średnicę 25, ∡ABC jest rozwarty więc AB+BC musi być większe od tej średnicy
1 kwi 14:25
an: Źle napisałem wyżej. Liczymy AB=7 i CD=15. Następnie tw sinusów sinα i sinβ oraz ich cosinusy, podstawiamy do wzoru sin(α+β) wszystko się ładni upraszcza i mamy AC=2Rsin (α+β)=20
1 kwi 18:52
Iryt: an Dlaczego CD=15? AB=7, BC=15 Ciekawe skąd to zadanie.
1 kwi 23:02
an: Warunek wpisania okręgu w czworokąt
2 kwi 00:24
an: literówka CB=15
2 kwi 00:28
nick: CD=26 z treści AB=7 , BC=15 a Ty piszesz CD=15 ?
2 kwi 00:29
nick: No i o to .....
2 kwi 00:30
Iryt: Właśnie o tę literówkę mi chodziemotka Reszta jest w porządku.
2 kwi 00:50
Mila: Ciekawe, czy autor wie dlaczego otrzymał "dziwny wynik".
4 kwi 18:56