matematykaszkolna.pl
Styczna dwóch funkcji kwadratowych anya: Funkcje kwadratowe ƒ oraz g określone są wzorami f(x) = (x − 2)2 + 4 i g(x) = − x2 − 2. Prosta s jest styczna do wykresów obu tych funkcji. Wyznacz równanie prostej s.
29 mar 21:59
getin: f(x) = x2 − 4x + 8 g(x) = −x2 − 2 s: y=ax+b − szukana styczna f'(x) = 2x−4 g'(x) = −2x (x1, f(x1)) − punkt styczności prostej s z parabolą f(x) (x2, g(x2)) − punkt styczności prostej s z parabolą g(x) f(x1) = x12 − 4x1 + 8 g(x2) = −x22 − 2 f'(x1) = 2x1−4 g'(x2) = −2x2 s: y = f'(x1)*(x−x1) + f(x1) s: y = g'(x2)*(x−x2) + g(x2) y = (2x1−4)*(x−x1) + x12 − 4x1 + 8 y = −2x2*(x−x2) − x22 − 2 To jest ta sama prosta s, przyrównujemy oba równania: (2x1−4)*(x−x1) + x12 − 4x1 + 8 = −2x2*(x−x2) − x22 − 2 (2x1−4)*x − 2x12 + 4x1 + x12 − 4x1 + 8 = −2x2*x + 2x22 − x22 − 2 (2x1−4)*x − x12 + 8 = −2x2*x + x22 − 2 a = 2x1−4 = −2x2 b = −x12 + 8 = x22 − 2 { 2x1 − 4 = −2x2 { −x12 + 8 = x22 − 2 {x1 = 2 − x2 {x12 + x22 = 10 (2−x2)2 + x2 = 10 4 − 4x2 + x22 + x22 = 10 x22 − 2x2 − 3 = 0 x2 = t t2 − 2t − 3 = 0 Δ = ... t = −1 lub t = 3 zatem x2 = −1 lub x2 = 3 x1 = 2 − t zatem x1 = 3 lub x1 = −1 a = 2x1−4 = −2x2 b = −x12 + 8 = x22 − 2 Dla x1 = 3 i x2 = −1: {a = 2*3 − 4 = 2 {b = −32 + 8 = −1 s: y = 2x−1 Dla x1 = −1 i x2 = 3: {a = 2*(−1) − 4 = −6 {b = −(−1)2 + 8 = 7 s: y = −6x+7
29 mar 22:50
anya: Bardzo dziękuję Jak czytam rozwiązanie to jednak nie jest to aż tak straszne zadanie jak myślałam
30 mar 10:18