matematykaszkolna.pl
Parametr anya: Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie (2m + 1)x4 − (m + 3)x2 − 1 = 0 ma cztery takie rozwiązania rzeczywiste, których suma kwadratów wynosi1/4. Byłabym wdzięczna za pomoc.
29 mar 09:00
wredulus_pospolitus: x12 + x22 + x32 + x42 = 1/4 (x1+x2+x3+x4)2 − 2(x1x2 + x1x3 + x1x4 + x2x3 + x2x4 + x3x4) = 1/4 wzory Viete'a wykorzystać trzeba dla wielomianu stopnia czwartego (ax4 + bx3 + cx2 + dx + e):
 e c 1 2(m+3) 
(

)2 − 2

= 1/4 −−−>


= 1/4
 a a (2m+1)2 (2m+1) 
poradzisz sobie z tym równaniem
29 mar 12:04
mati: Chyba tak miało być :
 −b 
x1+x2+x3+x4=

 a 
29 mar 15:49
ite: A może skorzystać z tego, że to jest równanie dwukwadratowe?
29 mar 17:45
anya: x12 + x22 + x32 + x42 = 1/4 (x1+x2+x3+x4)2 − 2(x1x2 + x1x3 + x1x4 + x2x3 + x2x4 + x3x4) = 1/4 To rozumiem, natomiast mam kłopot z następną linijką, dokładniej z tym wzorem vieta dla wielomianu stopnia czwartego
29 mar 21:24
ite: Na poziomie szkoły średniej polecam sposób z wykorzystaniem własności równania dwukwadratowego:
 1 
1/ 2m+1 ≠

 2 
2/ podstaw zmienną pomocniczą t = x2, ustal, kiedy równanie kwadratowe ze zmienną pomocniczą będzie mieć dwa rozwiązania dodatnie t1 i t2 3/ zauważ, że x12 + x22 + x32 + x42 = 2(t1 + t2)
29 mar 23:27
anya: Okej, dziękuję
30 mar 10:04