matematykaszkolna.pl
wykaz, ze (zaleznosci miedzy srednimi) blug: Wykazać, że jeżeli a1, ..., an są liczbami dodatnimi, których iloczyn jest równy 1, to prawdziwa jest nierówność: (1+a1)...(1+an) ≥ 2n prosze o jedna mala podpowiedz emotka
28 mar 19:00
ABC: jeden ze sposobów AM−GM:
1+a1 1+a2 

1*a1 ,

a2 itd. mnożysz stronami potem
2 2 
28 mar 19:15