matematykaszkolna.pl
W czworościan foremny o krawędzi 12 wpisano kulę. Bezimienny: W czworościan foremny o krawędzi 12 wpisano kulę. Czworościan ten przecięto płaszczyzną styczną do wpisanej kuli dzielącą czworościan na ostrosłup oraz ostrosłup ścięty. Oblicz objętość powstałego ostrosłupa. Poprawna odpowiedź to 182, ale średnio wiem, jak do niej dotrzećemotka
28 mar 18:05
wredulus_pospolitus: masz rysunek
28 mar 20:33
Eta: rysunek ostrosłup(mały) odcięty jest podobny do ostrosłupa (dużego) w skali k= 4w/2w= 2
 1 
w=

H −− dł. promienia kuli wpisanej
 4 
 Vm 1 
to:

= (

)3
 Vd k 
 1 a32 
Vm=

Vd Vd=

 8 12 
Vd= 1442 Vm= 82 =========
28 mar 20:40
Eta: Poprawiam zapis Vm= 182
28 mar 20:42
wredulus_pospolitus: rysunek z podobieństwa figur:
 1 1 123 2 
Vmałego ostrosłupa = (

)3Vwyjściowego ostrosłupa =

*

=
 3 33 12 
 1222 162 
=

=

i taka odpowiedź powinna Ci wyjść
 33 3 
28 mar 20:44
Eta: Echhh jeszcze poprawiam .............................................. w skali k= 2w/4w=1/2
28 mar 20:44
Eta: I co wredulusie ?
28 mar 20:51
wredulus_pospolitus: fakt ... źle 'ciąłem' czworościan
28 mar 20:53
Eta: A może "podcięty" jesteś ?
28 mar 20:53