matematykaszkolna.pl
planimetria creolala: rysunekWiemy, że |AD|=|BD|=|CD|. Uzasadnij, że trójkąt ABC jest prostokątny
26 mar 20:24
1: α+α+α+α = 180 => ACB = 2α = 90
26 mar 20:33
creolala: nie widzę tych kątów, możesz zaznaczyć na rysunku?
26 mar 20:35
1: sory nie, => D jest środkiem odcinka AB => opisując okrąg na tym trójkącie ABC i CD = 1/2 AB okaże się że jest to trójkąt prostokątny
26 mar 20:36
creolala: dzięki emotka
26 mar 20:39
aa: rysunek 2α+2β= 180o ⇒ α+β= 90o = |∡ACB|
26 mar 20:41
1: ta to samo miałem na myśli heh
26 mar 20:45