matematykaszkolna.pl
wielomiany z parametrem john: Dany jest wielomian określony wzorem W(x)=(x2 − 66x +a2 + a − 26)(x + 2) + (3a2 − a)(x + 2)x. Wyznacz wszystkie wartości a, dla których wielomian W(x) można zapisać w postaci sześcianu pewnego dwumianu.
25 mar 21:11
wredulus_pospolitus: W(x) = (x+2)3 <−−− jedyna możliwość. Więc: 1. (a2 + a − 26)*2 = 23 2. −66*2 + a2 + a − 26 + 2*(3a2 − a) = 3*22 3. −66 + (3a2 − a) = 3*2 sprawdź czy (i jeśli to jakie) 'a' spełniają te wszystkie trzy równania
25 mar 21:20
wredulus_pospolitus: ojj ... (3) równanie −−−> jeszcze + 2 z lewej strony równania
25 mar 21:56