matematykaszkolna.pl
Zdarzenia A i B są niezależne i P(B \ A) = 0,36, P(A \ B) = 0,16 Bartosz: Zdarzenia A i B są niezależne i P(A \ B) = 0,16, P(B \ A) = 0,36. Do obliczenia: P(A), P(B), P(A / B), P(A ∪ B), P(A' ∪ B)
25 mar 21:09
wredulus_pospolitus: Co rozumiemy pod hasłem A / B
25 mar 21:12
wredulus_pospolitus: 0,16 = P(A\B) = P(A) − P(AnB) = P(A) − P(A)P(B) = P(A)[ 1 − P(B) ] 0,36 = P(B\A) = P(B) − P(AnB) = ....................... = P(B)[ 1 − P(A) ] stąd: P(A) = .... ; P(B) = .... P(AuB) = P(A) + P(B) − P(AnB) = P(A) + P(B) − P(A)P(B) = .... P(A'uB) = P(A') + P(B) − P(A'nB) = .... = 1 − P(A) + P(B) − (1−P(A))P(B) = ....
 P(AnB) 
I zostaje tajemnicze P(A / B) ... może chodzi Ci o P(A | B) =

=
 P(B) 
 P(A)P(B) 
=

= P(A)
 P(B) 
25 mar 21:15
Bartosz: tak, pewnie chodziło o P(A|B), dziękuje
25 mar 23:05