matematykaszkolna.pl
geometria płaska Magdaa_00: Wewnątrz boków BC, CA, AB trójkąta ABC znajdują się odpowiednio punkty K,M,M , że:
AB BK CL 

=

=

= k.
MB KC LA 
 |KLM| 
Wyznacz za pomocą k stosunek

 |ABC| 
25 mar 20:14
wredulus_pospolitus:
 AB 
pierwsza to na pewno

 MB 
25 mar 21:10
Magdaa_00:
 AM 
przepraszam

 MB 
25 mar 21:13
25 mar 21:17