matematykaszkolna.pl
narysowanie matematyk: Narysuj wykres : f(x)= |2sin3x−1|+1
25 mar 09:49
wredulus_pospolitus: przeskoczy kroki jeżeli potrafisz narysować funkcję po danym kroku: krok 1: m(x) = sinx
 2 
krok 2: 'zagęszczamy' 3 krotnie (czyli okres będzie

π , a nie 2π) i mamy n(x) = sin(3x)
 3 
krok 3: 'rozszerzamy' wykres po y'reku dwukrotnie (czyli minima i maksima będą równe 2, a nie 1) otrzymując k(x) = 2sin(3x) krok 4: obniżamy wykres o 1 (uwaga −> miejsca zerowe warto sobie wyliczyć) otrzymując l(x) = 2sin(3x) − 1 krok 5: odbijamy wszystko co jest poniżej osi OX 'do góry' otrzymując p(x) = |2sin(3x) − 1| krok 6: podnosimy wszystko o 1 otrzymując: f(x) = |2sin(3x) − 1| + 1 i gotowe
25 mar 09:59
Matematyk: A jest ktoś w stanie mi to narysować ?
25 mar 16:20
wredulus_pospolitus: rysunek
25 mar 17:53
Matematyk: A jak byśmy mieli narysować do każdego podpunktu wykres np. do sinx potem do sin(3x) pot mndo 2sin3x itp? Ktoś mógłby mi rozrysować to?
25 mar 19:06
wredulus_pospolitus: rysunek m(x) n(x) k(x)
25 mar 19:13
wredulus_pospolitus: rysunek k(x) l(x)
25 mar 19:14
wredulus_pospolitus: rysunek p(x) f(x)
25 mar 19:15
wredulus_pospolitus: wrzucanie tego wszystkiego na jeden wykres będzie tragedią, której nie będzie w stanie opanować
25 mar 19:16