matematykaszkolna.pl
Obliczyc pochodne cząstkowe pierwszego rzędu funkcji f Boniu: Obliczyc pochodne cząstkowe pierwszego rzędu funkcji f
 xz 
g(x,y,z)=x2+

+yz3
 y 
24 mar 16:46
wredulus_pospolitus:
 z 
gx' = 2x +

 y 
 xz 
gy' = −

+ z3
 y2 
 x 
gz' =

+ 3yz2
 y 
24 mar 18:17