matematykaszkolna.pl
Zadanie z prawdopodobieństwa Brajanek: Prosiłbym o pomoc z tym zadaniem. W urnie jest b kul białych i c kul czarnych. Losujemy dwie kule ze zwracaniem. Co jest bardziej prawdopodobne − wylosowanie kul tego samego koloru, czy różnych kolorów?
23 mar 15:45
.:
 b2 + c2 
Mamy więc

vs U{2bc}{(b+c)2.
 (b+c)2 
Jako że mianowniku jednakowe to je olewamy. Wszystko na jedną stronę i zauważ że masz piękny wzór skróconego mnożenia. Wniosek i po sprawie
23 mar 19:02