matematykaszkolna.pl
Dominanta Nikt: 1.Co jest dominanta jeśli mamy tylko jeden element 2. Co jest dominanta jeśli mamy jeden element, który występuje kilka razy
22 mar 22:06
Nikt: Czy to nie jest tak, że nie ma dominanty? Jak wszystko występuje tyle samo razy?
22 mar 22:10
wredulus_pospolitus: Dominanta to najczęściej występujący element w zbiorze. Jeżeli w zbiorze mamy tylko jeden element (który występuje chociaż raz) to on jest dominantą.
23 mar 00:43