matematykaszkolna.pl
Szerego Michal: Dany jest trójkąt równoboczny T1 o boku a. W ten trójkąt wpisujemy trójkąt równoboczny T2 tak, że każdy wierzchołek trójkąta T2 należy do innego boku trójkąta T1 i kąt ostry α między bokami trójkątów T1 i T2 wynosi 30◦. W ten trójkąt wpisujemy analogicznie trójkąt T3, itd. .Ile wynosi suma nieskończonego ciągu pól wszystkich utworzonych w ten sposób trójkątów?
22 mar 19:46
mam pytanie: rysunekS=a+2/3a+4/9a+8/27a+...
 a 
S=

=3a
 1−2/3 
22 mar 19:59
mam pytanie: oj pomyłka S=a+a3/3+a/2+a3/4 +3/8a+... a1=a q=3/2
 a a 2a 2+3 
s=

=

=

*

=2a(2+3)
 1−3{2} (2−3)/2 2−3 2+3 
22 mar 20:05
mati:
 3 
q=

 3 
22 mar 20:17
kerajs:
 a23 a23 3 
S=

(1+q2+(q2)2+(q2)3+....)=

*

 4 4 2 
22 mar 20:42