matematykaszkolna.pl
Dowód teoria liczb lalal: Udowodnij, że jeśli liczba całkowita dodania M dzieli a−b to M2 dzieli aM − bM
22 mar 16:32
kerajs: 1. M=1 jest przypadkiem trywialnym. 2. M>1 Skoro a−b dzieli się przez M to a=kM+r oraz b=nM+r
 
nawias
M
nawias
nawias
M−1
nawias
 
aM=(kM+r )M=M2(....) +
kMrM−1+rM=M2(...)+kM2rM−1+rM
  
 
nawias
M
nawias
nawias
M−1
nawias
 
bM=(nM+r )M=M2(....) +
nMrM−1+rM=M2(...)+nM2rM−1+rM
  
aM−bm=(M2(...)+kM2rM−1+rM)−(M2(...)+nM2rM−1+rM)=M2(...)
22 mar 20:38
Adamm: am − bm = (a−b)(am−1+...+bm−1) Drugie wyrażenie = mam−1 = 0 (mod m)
24 mar 04:31