matematykaszkolna.pl
Skonstruuj pętlę aby obliczyć n. pochodną Mariusz: Mamy daną funkcję
 1 
f(t) =

 1−2xt+t2 
Możemy przyjąć że x jest ustalone
 dnf 
Skonstruować pętle pozwalające obliczyć

|t=0
 dtn 
W C# mamy do dyspozycji klasę BigInteger z przestrzeni nazw Numerics i chyba by ona tutaj wystarczyła Wydaje mi się że tutaj da się skonstruować podwójną pętlę a jeśli chodzi o pamięć to wg mnie wystarczy jednowymiarowa tablica o n+1 elementach
 1 
f(t) =

 1−2xt+t2 
 1 −2x+2t 
f'(t) =(−

)

 2 (1−2xt+t2)3/2 
 x−t 
f'(t) =

 (1−2xt+t2)3/2 
 −1 3 (−2x+2t)(x−t) 
f''(t) =

+ (−

)

 (1−2xt+t2)3/2 2 (1−2xt+t2)(5/2) 
 −1 3(x−t)2 
f''(t) =

+

 (1−2xt+t2)3/2 (1−2xt+t2)5/2 
 −3 (−2x+2t) 
f'''(t) = (−1)(

)

+U{3*2*(x−t)*(−1)}{(1−2xt+t2)5/2
 2 (1−2xt+t2)5/2 
 5 (−2x+2t)*3(x−t)2 
+(−

)

 2 (1−2xt+t2)7/2 
 −9(x−t) 15(x−t)3 
f'''(t) =

+

 (1−2xt+t2)5/2 (1−2xt+t2)7/2 
 −9*(−1) 5 (−2x+2t)(−9(x−t)) 
f(4)(t) =

+(−

)

 (1−2xt+t2)5/2 2 (1−2xt+t2)7/2 
 15*3*(x−t)2*(−1) 
+

+
 (1−2xt+t2)7/2 
 7 (−2x+2t)(15(x−t)3) 
(−

)

 2 (1−2xt+t2)9/2 
 9 90(x−t)2 
f(4)(t) =


+
 (1−2xt+t2)5/2 (1−2xt+t2)7/2 
 105(x−t)4 

 (1−2xt+t2)9/2 
22 mar 11:51