matematykaszkolna.pl
Trójkąt w uk. współ Julka: Dany jest Δ równoramienny o wierz. A3,5),B(5,1),C(7,3). Napisz równanie wysokości opadającej z wierz. A Na początek policzyłam prostą AD korzystając z danych boku BC i mam y=2x−5 Później środek BC i mam s(6,2) i z tego równanie prostej y=−1/2x+5 czy taki tok rozumowania jest dobry?
22 mar 10:18
wredulus_pospolitus: wyznaczenie punktu D jest całkowicie zbyteczne (a co jeżeli miałabyś podać wysokość opuszczona z wierzchołka B, gdzie wtedy wysokość nie opadałaby na środek AC). 1. Wyznaczasz prostą BC (i tak to robisz) 2. wyznaczasz PROSTOPADŁĄ do niej przechodzącą przez punkt A (warunek na prostopadłość dwóch prostych a1 * a2 = −1 gdzie a1, a2 współczynniki kierunkowe prostych) I koniec
22 mar 10:31
wredulus_pospolitus: i pragnę zauważyć, że y = −1/2 x + 5 NIE PRZECHODZI przez punkt A(3,5) zauważ, że 5 −3/2 + 5
22 mar 10:32
wredulus_pospolitus: masz błędnie wyznaczoną prostą przechodzącą przez BC przez B i C przechodzi prosta y = x − 4
22 mar 10:38
an: D=(6,2) jako środek BC, następnie prostą przechodzącą przez AD y=8−x, na której leży wysokość określona w zadaniu.
22 mar 19:21