matematykaszkolna.pl
Równoległobok w UK. Współrzędnych Halinka : Oblicz pole równoległoboku o wierzchołkach w punktach A=(1,1), B=(6,2) C=(7,4) D=(2,3) Obliczamy z rysunku długość podstawy IABI=26. Proszę o podpowiedź jak teraz policzyć wysokość ? Na rysunku tworzy Δ prostokątny
22 mar 09:35
.: UWAGA Nie patrzyłem jak wyglądaja te punkty względem siebie. Łatwiej i szybciej powinno być 'obudowanie' tego równoległoboku trójkąta i prostokątnym, tak aby uzyskać do policzenia pole prostokąta − pola trójkątów prostokatnych
22 mar 09:39
Halinka : Niestety nie potrafię tu narysować tego równoległoboku
22 mar 09:46
Halinka : Wg mojego rysunku wysokość spada z D na IAB)I
22 mar 09:47
wredulus_pospolitus: rysunek Takie obudowanie daje Ci proste rachunki: P0 (duży prostokąt) = 6*3 = ...
 5*1 
P1 = P2 =

 2 
P3 = P4 = 1*1
 2*1 
P5 = P6 =

 3 
Prownolegloboku = P0 − (P1+P2+P3+P4+P5+P6) = ...
22 mar 10:09
wredulus_pospolitus: Trzeba sobie ułatwiać życie, jak tylko jest to możliwe emotka
22 mar 10:10
Halinka: Dziękuję ,zobaczymy czy to mojemu nauczycielowi wystarczy
22 mar 10:12
wredulus_pospolitus: Podejrzewam, że nawet to właśnie by traktował jako rozwiązanie którego chce emotka
22 mar 10:27
chichi:
 
nawias
5 1
nawias
nawias
6 3
nawias
 
P = |
| = 15 − 6 = 9.
  
P.S. ciekawie liczysz P5 @wredulus emotka
22 mar 13:37
Kacper: Jak już chcemy łatwo, to po kratkach emotka
 1 
P=8+

*4−1=9
 2 
Pozdrawiam emotka
24 mar 20:22