matematykaszkolna.pl
pochodna ~~miki: mam problem z zadaniem dziedzina funkcji f jest przedział (−8,11), jest ciągła oraz: f'(x)>0⇔x∊(−8,−3)∪(−3,4)∪(7,11) f'(x)<0⇔x∊(4,7) f"(x)=0 x=−3⋁x=4 w punkcie x=7 pochodna nie istnieje. Do wykresu należą punkty (2,5) i (7,5), na podstawie tych danych a)wyznacz punkty w których funkcja f ma ekstrema lokalne b)uporządkuj od najmniejszej do największej liczby f(1) f(−3) f(6) f(−7)
21 mar 22:43
21 mar 22:58