matematykaszkolna.pl
Wysokość trójkąta uk. współrzędnych Julka: Wyznacz równanie wysokości Δ ABC o wierzchołkach A(3,5), B(7,5),C(6,1) oraz oblicz punkt ich przecięcia
21 mar 11:53
wredulus_pospolitus: 1. Wyznaczasz prostą przechodząc przez A i B 2. Wyznaczasz prostą prostopadłą do prostej (1), przechodzącą przez C Powtarzasz to samo dla pozostałych boków tegoż trójkąta 7. Bierzesz dwie proste zawierające wysokości (czyli z kroków 2,4,6) i rozwiązujesz układ równań
21 mar 11:59