matematykaszkolna.pl
W zakładzie krawieckim anya: W zakładzie krawieckim są szyte płaszcze damskie. Całkowity koszt uszycia x płaszczy w ciągu dnia określony jest wzorem K(x)= x3 +50x + 432 dla x∊N+. Zapisz wzór funkcji P, która liczbie x uszytych płaszczy przyporządkowuje koszt uszycia jednego płaszcza. Mógłby ktoś pomóc?
21 mar 11:27
wredulus_pospolitus:
 K(x) 
P(x) =

czyli całkowity koszt podzielony przez liczbę produkowanych sztuk.
 x 
21 mar 11:41
anya: Faktycznie.... Dziękuję bardzo
21 mar 11:55
.:
21 mar 12:51
laura : z jakiego zbioru bądź arkusza jest to zadanie? : )
3 kwi 18:54