matematykaszkolna.pl
Parametr arek: |mx| + |m| = 4 Dla jakich wartości parametru m podane równanie ma dwa rozwiązania?
20 mar 16:44
chichi: dla m = 0 równanie jest sprzeczne. dla m ≠ 0 mamy:
 4 4 
|mx| + |m| = 4 ⇔ |m|(|x| + 1) = 4 ⇔ |x| + 1 =

⇔ |x| =

− 1
 |m| |m| 
 4 
2 rozw. wtw gdy

− 1 > 0 ⇔ ... emotka
 |m| 
20 mar 16:50