matematykaszkolna.pl
Geometria analityczna Adam: W okrąg o równaniu (x + 2)2 + (y − 4)2 = 25 wpisano trójkąt ABC , którego pole jest równe 20. Bok AB tego trójkąta jest zawarty w prostej o równaniu 4y+ 3x − 10 = 0 , a wysokość opuszczona z wierzchołka C przecina bok AB w punkcie D , którego obie współrzędne są dodatnie. Oblicz współrzędne punktu D .
20 mar 15:12
chichi: wyznaczamy z układu natychmiastowo wierzchołki A = (−6,7) oraz B = (2,1), ponadto zauważamy, że środek S = (−2,4) okręgu leży na prostej 4y + 3x − 10 = 0, a to oznacza, że AB jest średnicą okręgu, a zatem ΔABC jest prostokątny, dasz radę dalej? jeśli nie to pisz emotka
20 mar 15:17
Adam: Doszedłem do tego momentu i tutaj jest problem, bo mam, że ten trójkąt jest prostokątny obliczyłem, spodek wysokości h= 4, ale nie wiem co dalej.
20 mar 15:55
chichi: rysunek mamy: 42 = xy ∧ x + y = 10 ⇔ (x,y) ∊ {(2,8), (8,2)}, jedynie para liczb (x,y) = (8,2) spełnia warunki zadania o dodatniości współrzędnych punktu D, więc tylko tę parę pokażę.
 1 
v = vec(BA) = [−8,6], u = vec(BD) = [xD − 2, yD − 1], ponadto u =

v, stąd
 5 
 1 2 11 
[xD − 2, yD − 1] =

[−8,6] ⇔ xD =

∧ yD =

emotka
 5 5 5 
20 mar 16:26
Adam: A da się inaczej niż wektorami?
20 mar 16:29