matematykaszkolna.pl
Wykaż, że... Kaja: Wykaż, że ułamek
 341+342+343+344 
u=

można skrócić przez liczbę dwucyfrową
 541+542 
20 mar 00:11
chichi:
 341(1 + 3 + 9 + 27) 341*40 341*40 
u =

=

=

 541(1 + 5) 541*6 540*30 
20 mar 00:19