matematykaszkolna.pl
prawdopodobieństwo krokodyl: A mam jeszcze pytanie z jakich wzorów na zbiorach skorzystać w tych zadaniach? 1. Ze zbioru liczb naturalnych od 1 do 100 losujemy jedną liczbę Obliczyć prawdopodobieństwo tego że jest to liczba podzielna przez dwa lub przez trzy lub przez sześć 2. Ze zbioru liczb naturalnych od 1 do 100 losujemy jedną liczbę Obliczyć prawdopodobieństwo tego że jest to liczba podzielna przez pięć lub siedem 3.Ze zbioru liczb naturalnych od 151 do 250 losujemy jedną liczbę znaleźć prawdopodobieństwo że jest to liczba podzielna przez trzy lub siedem lub dziesięć nie wiem czym te zadania się różnią i jak je rozwiązać?
19 mar 18:52
wredulus_pospolitus: 1. podzielność przez 6 nas nie interesuje (ta podzielna przez 2 lub 3 na pewno jest podzielna przez 6) robimy to metodą włączeń i wyłączeń czyli: a = podzielne przez 2 b = podzielne przez 3 c = podzielne przez 2 i 3 (czyli podzielne przez 6)
 a+b − c 
P =

= ...
 100 
19 mar 18:58
wredulus_pospolitus: 2. analogicznie tylko masz podzielne przez 5 i 7
19 mar 18:59
krokodyl: a możesz drugie rozpisać tak jak pierwsze z tym podzielność przez 6 nas nie interesuje (ta podzielna przez 2 lub 3 na pewno jest podzielna przez 6)
19 mar 19:00
wredulus_pospolitus: 3. tu analogicznie do (1) −−− każda liczba podzielna przez 9 będzie podzielna przez 3 a w (1) zamiast: (ta podzielna przez 2 lub 3 na pewno jest podzielna przez 6) powinno być: (każda podzielna przez 6 jest już zliczona jako podzielna przez 2 lub 3)
19 mar 19:02
wredulus_pospolitus: 2. a = podzielne przez 5 b = podzielne przez 7 c = podzielne przez 5**7 = 35
 a+b − c 
P =

 100 
19 mar 19:03
krokodyl: Ze zbioru liczb naturalnych od 151 do 250 losujemy jedną liczbę znaleźć prawdopodobieństwo że jest to liczba podzielna przez trzy lub siedem lub dziesięć inna treść była
19 mar 19:05
wredulus_pospolitus: no to masz trochę więcej zabawy: a = podzielne przez 3 b = podzielne przez 7 c = podzielne przez 10 d = podzielne przez 3*7 = 21 e = podzielne przez 3*10 = 30 f = podzielne przez 7*10 = 70 g = podzielne przez 3*7*10 = 210
 a+b+c −(d+e+f) 
P =

= ...
 100 
Pamiętasz początki na tym forum jak się pytałaś jak wyprowadzić wzór na P(AuBuC) To właśnie tutaj używasz tego a = A b = B c = C d = AnB e = AnC f = BnC g = AnBnC
19 mar 19:09
krokodyl: ok dzięki emotka
19 mar 19:10
wredulus_pospolitus: a wzór miał być:
 a+b+c − (d+e+f) +g 
P =

= ... zapomniałem o końcówce
 100 
19 mar 19:12
krokodyl: a jak obliczyć te wszystkie liczby od 151 do 250?
19 mar 19:42
krokodyl: a jaka jest różnica między 1 a 3 dlaczego do pierwszego nie stosujemy tego wzoru? czy to dlatego że te liczby podzielne mają wspólne dzielniki?
19 mar 19:48
wredulus_pospolitus: ponieważ każda podzielna przez 6 jest podzielna przez 2 lub 3 więc P(AiuBuC) = P(AuB) gdzie A −−− podzielne przez 2 B −−− podzielne przez 3 C −−− podzielne przez 6 a co do tego jak policzyłem ile jest liczba od 151 do 250 250 − 151 + 1 = ilość liczba (największa − najmniejsza +1) zauważ, od 1 do 1000 masz 1000 − 1 + 1 = 1000 liczb
19 mar 19:54
krokodyl: ok dzięki emotka
19 mar 19:56