matematykaszkolna.pl
kombinatoryka krokodyl: dlaczego tutaj w jednym zadaniu odpowiedź to 3V na górze 3 na dole 7 odjąć 2V na górze 2 na dole 6 a w drugim 5V na górze 4 na dole 9−5Vna górze 3 na dole 8 i nie wiem czemu w drugim przy V piątka nie zmienia się na 4 zad.1 ile sześciocyfrowych liczb parzystych o niepowtarzających się cyfrach można utworzyć jeśli na miejscu tysięcy i setek w każdej liczbie ma wystąpić odpowiednio dwa i cztery. zad.2jaka jest liczebność zbioru pięciocyfrowych liczb nieparzystych o powtarzających się cyfrach? emotka
8 mar 14:11
krokodyl: źle przepisałam odpowiedzi
8 mar 14:32
.: Zad 2 muszą się cyfry powtarzać (ile) Czy mogą się powtarzać? Jeżeli to drugie to dokładnie połowa wszystkich liczb 5cio cyfrowych.
8 mar 14:45