matematykaszkolna.pl
Funkcja logarytmiczna z parametrem Kalac: Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których funkcja f(x)=(m−2)*4x−2x+2+m+1 ma dokładnie jedno miejsce zerowe
12 lut 22:13
Kalac: Funkcja wykładnicza*
12 lut 22:14
wredulus_pospolitus: na początek proponuję podstawienie: s = 2x ; s > 0 otrzymujesz wtedy funkcję wielomianową: f(s) = (m−2)s2 − s + (m+1) która może mieć DOKŁADNIE jedno dodatnie miejsce zerowe czyli masz dwa warunki: 1. Δ = 0 ∧ x1,2 = xwierzchołka > 0 2. Δ > 0 ∧ x1*x2 < 0 dodatkowo należy rozpatrzeć warunek funkcji liniowej: 3. m−2 = 0 ∧ x0 > 0
12 lut 22:23
wredulus_pospolitus: zamiast xindeks powinno być sindeks emotka
12 lut 22:24
Kalac: dzięki
12 lut 22:29