matematykaszkolna.pl
ktoś pomoże? sarafin: oblicz całkę z funkcji f(x,y)=y/x2 po obszarze wyznaczonym przez wykresy y=4, x≥1, y=x2
12 lut 21:25
wredulus_pospolitus: i problem napotykasz w którym dokładne momencie
12 lut 21:34
sarafin: nie wiem gdzie zacząć i gdzie skończyć
12 lut 21:40
wredulus_pospolitus: zacznij od: 1. napisania całki podwójnej 2. zrobienia szkicu obszaru po którym całkujesz 3. wyznaczenie granic całkowania po 'x' bądź po 'y' jako konkretne wartości, a drugą zmienną uzależnić od funkcji pierwszej zmiennej i stałej. 4. policzyć całkę podwójną
12 lut 21:43