matematykaszkolna.pl
ktoś pomoże? sarafin: Wyznacz a ∊ [1,5] dla którego objętość równoległościanu rozpiętego na wektorach (1,2,3), (2, −1,4) i (1,3, a) jest największa.
12 lut 21:22
ABC: leniu podstaw do wzoru na objętość , wyznacznik jest funkcją ciągłą więc potem schemat największa wartość funkcji ciągłej na przedziale domkniętym
12 lut 21:24