matematykaszkolna.pl
Miejscem zerowym f(x) jest liczba 4. Monika: Proszę o wskazówkę. Miejscem zerowym f(x) jest liczba 4. Jakie będzie m. zerowe g(x) w przekształceniu g(x) = f(1−x)? Wyciągnęłam minus przed nawias i mam g(x)= f[ −(x−1), ale nie jestem pewna co dalej: 1 w prawo i potem symetria do osi Y?
12 lut 19:01
ABC: f(4)=0 f(1−(−3))=0 g(−3)=0
12 lut 19:29
Monika: Dziękuję ABC. To mogę zapisać −(x−1)=4 −x+1=4 −x=3 x=−3 emotka
12 lut 19:34