matematykaszkolna.pl
równanie wykładnicze z parametrem cialo krzys: Dla jakich wartości parametru 𝑚∈𝑅 równanie: ((12)x−2)(1−4x)(m3x+1)=0 ma dwa różne pierwiastki?
11 lut 21:16
chichi: masz dwa różne pierwiastki pochodzące z dwóch pierwszych nawiasów (−1) oraz 0, no to wniosek taki, że m3x + 1 = 0, musi być równaniem sprzecznym. dasz radę? emotka
11 lut 21:22
ABC: treść jak zwykle niejednoznaczna , dla m=−1 ostatni nawias ma pierwiastek x=0 , i wtedy równanie ma dwa różne pierwiastki, bo nie jest powiedziane że nie mogą być wielokrotne
11 lut 21:32
cialo krzys: czyli jesli x=−1 to m=1 a jeśli x=−1 to m=0 ?
11 lut 21:41