matematykaszkolna.pl
Dla jakich wartości parametru m dziedziną funkcji: 𝑓(𝑥)=log[(2𝑚−3)𝑥2−(6−𝑚) cialo krzys: Dla jakich wartości parametru m dziedziną funkcji: 𝑓(𝑥)=log[(2𝑚−3)𝑥2−(6−𝑚)𝑥+1/7(𝑚−9)] jest zbiór R. Wiadomo że liczba logarytmowana musi być większa od zera zatem: (2𝑚−3)𝑥2−(6−𝑚)𝑥+17(𝑚−9)>0 Ponadto mamy dwa przypadki: funkcja liniowa i kwadratowa i o ile jest funkcja kwadratowa to jest łatwo. Problem się zaczyna gdy jest funkcja linowa. Warunki do f. kwadratowej (2𝑚−3)𝑥2−(6−𝑚)𝑥+17(𝑚−9)>0 a>0 zatem 2m−3>0 oraz Δ<0 Warunki do f. liniowej (2𝑚−3)𝑥2−(6−𝑚)𝑥+17(𝑚−9)>0 wtedy a=0 czyli 2m−3=0 oraz b=0 czyli −(6−m)=0 No i tu się pojawia problem bo f liniowa powstaje dla dwóch różnych wartości m. Proszę o pomoc jak to zrobić krok po kroku bo stanąłem na tym zadaniu i nwm co dalej
11 lut 13:39
as: dla a=0 2m−3=0 ⇒ m=1,5 f(x)= −4,5x−17*(−7,5) −− jest liniowa i nie spełnia warunku x >0 pozostaje tylko a>0 i Δ<0
11 lut 14:11
as: taki komentarz ma być ...... i nie spełnia warunku f(x)>0 dla kazdego x∊R
11 lut 14:42