matematykaszkolna.pl
calka Chlebak : Czy całka krzywoliniowa skierowana i nieskierowana to to samo co całka krzywiliona zorientowana i niezorientowana?
10 lut 17:59
wredulus_pospolitus: tak ... to to samo
10 lut 18:12