matematykaszkolna.pl
f. tworząca 1: wyznacz ∑.. z funkcji 1/(1+x)2
10 lut 15:18
Mariusz: Można to zrobić na kilka sposobów 1) pochodna szeregu geometrycznego 2) uogólniony dwumian Newtona 3) splot ciągów
10 lut 16:13
Mariusz: Jeżeli chodzi o splot ciągów to
1 

= ∑k=0{(−1)kxk}
1+x 
1 

= ∑n=0{(−1)nxn}
1+x 
Splatamy ze sobą ciągi an = (−1)n bn = (−1)n Czyli zgodnie ze wzorem będziemy mieli ∑k=0n(−1)k(−1)n−kk=0n(−1)k(−1)n−k = ∑k=0n(−1)n =(n+1)(−1)n
10 lut 16:21