matematykaszkolna.pl
Wyznacz okres podstawowy Maria: Wyznacz okres podstawowy funkcji f(x) = 1 − ctg(2x3 − 2π). Rozwiązanie to 32π. Bardzo proszę o dokładne rozpisanie, bo zupełnie nie rozumiem
10 lut 13:40
wredulus_pospolitus: 1. f(x) = 1 −ctg(2x/3 − 2π) ; stała poza funkcją trygonometryczną nie wpływa na okres ... możemy ją pominąć g(x) = ctg(2x/3 − 2π) ; znak przed funkcją trygonometryczna nie wpływa na okres ...możemy ją pominąć h(x) = ctg(2x/3 −2π) ; dodanie/odjęcie wielokrotności 2π nie wpływa na okres ... możemy to pominąć ostatecznie sprawdzamy okres takiej oto funkcji: n(x) = ctg(2x/3) zauważ, że okres funkcja m(x) = ctg(x) jest równy π
 3 
związku z tym dla funkcji n(x) będzie to

*π (bo wstawiając taką wartość za 'x'
 2 
otrzymasz π)
10 lut 14:15