matematykaszkolna.pl
Graniastosłupy Ola: Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny, w którym krawędzie podstawy są dwa razy dłuższe od krawędzi bocznych. Oblicz cosinus kąta, jaki tworzą przekątne ścian bocznych graniastosłupa wychodzące z jednego wierzchołka. Przekątne ścian bocznych wychodzą mi po pierwiastku z 5a ale nie wiem jak obliczyć trzeci bok trójkąta
10 lut 11:48
.: Graniastosłup prawidłowy trójkąty ma w podstawie trójkąt równoboczny Więc jego bok to 2a
10 lut 13:02
Eta: rysunek d=5a z tw. cosinusów
 d2+d2−(2a)2 
cosα=

= ..............
 2*d*d 
10 lut 15:00