matematykaszkolna.pl
Rozwiąż nierówności Amelii: Proszę o rozwiązanie nierówności a) 9x2 − 16 < 0 b) 3x2 + 5x < 0 c) − ( x − 3 )( x − 112 ) < 0
9 lut 19:04
Jolanta: 9x2−16<0 Rozwiązanie nierówności polega na znalezieniu miejsc zerowych i narysowaniu wykresu Tam gdzie będzie pod osią będzie rozwiązanie (bo y jest mniejszy od 0,) Wykorzystam wzór a2−b2=(a−b)(a+b) 9x2−16=(3x−4)(3x+4) (3x−4)(3x+4)=0 3x−4=0. 3x+4=0 3x=4. 3x=−4 x=4/3. x=−4/3 Teraz narysuj os x zaznacz dwa punkty. −113 oraz113 Parabola ma ramiona w górę(bo a=9) i przechodzi przez zaznaczone punkty To jej miejsca zerowe Rozwiązaniem jest przedział pomiędzy tymi miejscami Parabola jest tam pod osią 9x2−16<0. dla x∊(−113; 113)
9 lut 19:27
Jolanta: W drugim przykładzie wyciągnij x przed nawias i przyrównać do zera Zaznacz miejsca zerowe,narysuj parabole Rozwiązaniem jest przedział pod osia Trzeci przykład to postać iloczynowi a = −1 czyli parabola ma ramiona w dół A miejsca zerowe masz z nawiasow
9 lut 19:35
Jolanta: Jeżeli masz pytania to smialo pytaj
9 lut 19:59