matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo Bartek : Zadanie 5.(4p) Z pojemnika, w którym jest 10 kul: cztery oznaczono liczbą 1, pięć oznaczono liczba 2, jedna oznaczono liczba 4, wybieramy losowo jedna kule. Gdy wylosujemy kule oznaczona liczba n , to rzucamy n razy moneta. Oblicz prawdopodobienstwo wyrzucenia co najmniej jednego orta. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.
9 lut 15:12
wredulus_pospolitus: Najłatwiej (i najszybciej) będzie z przeciwnego:
 4 1 5 1 1 1 
P(A) = 1 − P(A') = 1 − [

*

+

*(

)2 +

*(

)4 ]
 10 2 10 2 10 2 
wymnóż ... dodaj ... odejmij ... i po sprawie
9 lut 15:24
Bartek : Dzięki a tam nie powinna być 1/2 do 3 a nie do 4 potęgi?
9 lut 15:25
.: Skoro masz jedna kule z liczba 4 to znaczy że 4 razy będzie rzucał moneta i za każdym razem ma być reszka.
9 lut 15:27