matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo Kuba: Oblicz prawdopodobieństwo warunkowe, że w trzykrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry otrzymamy co najmniej jedną "czwórkę", pod warunkiem że otrzymamy co najmniej jedną "piątkę"
9 lut 13:09
wredulus_pospolitus: W różny sposób można podejść do tego zadania, zrobię to wprost.
 6*1*1*4 + 3*1*1*1 + 3*1*1*1 
P(A) =

 3*1*5*5 + 3*1*1*5 + 1*1*1 
9 lut 14:28