matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo Bartek : Doświadczenie polega na tym, ze losujemy jednoczesnie trzy liczby ze zbioru {1,2,3,••,15}. Oblicz prawdopodobienstwo warunkowe, ze wsród wylosowanych liczb bedzie liczba 6, jezeli wiadomo ,ze suma wylosowanych liczb bedzie parzysta. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwyklego nieskracalnego. Czy ma wyjść 43/231?
9 lut 11:59
wredulus_pospolitus: Skoro suma liczb jest parzysta to wylosowano 3 parzyste lub 1 parzystą i 2 nieparzyste
 3*(6*5 + 8*7) 43 
Stąd mamy P(A) =

=

 7*6*5 + 3*7*8*7 231 
9 lut 14:24