matematykaszkolna.pl
Trójkąt i środkowe Fredro: rysunekOdcinek AB jest podstawą trójkąta równoramiennego ABC. Środkowe AM i CN tego trójkąta przecinają się w punkcie S. Wiedząc, że ISMI=2,5 oraz ISNI=1 oblicz długości przekątnych czworokąta wklęsłego ABCS. Środkowe przecinają się w środku ciężkości trójkąta dzieląc je w stosunku 2:1 licząc od wierzchołka. IASI = 5 ISCI=2 co dalej ?
8 lut 23:27
Mila: rysunek Przekątne czworokąta wklęsłego. 1) Pitagoras w ΔANS i ΔANC
9 lut 00:12