matematykaszkolna.pl
Kąty w okręgu Student: Na okręgu o środku O zaznaczono punkty A, B, C, D. Miary kątów wypukłych AOB, BOC, COD, DOA pozostają w stosunku 1 : 2 : 3 : 4. Oblicz: a) miary kątów trójkąta ACD, b) miarę kąta ostrego między cięciwami AC i BD.
8 lut 19:51
doc: rysunek 10α= 360o ⇒ α= 36o kąty trójkąta ACD : ∡C= 72o, ∡A=54o, ∡D=54o |∡ ABC|= α/2=18o |∡CBD|=|∡CAD|= 54o to |∡AEB|= 18o+54o= 72o
8 lut 21:02
Student: Dziękuję bardzo za pomoc!
9 lut 15:21