matematykaszkolna.pl
zadnie z prawdopodobieństwa Erik: z 9 osobowej grupy studenckiej, w której jest 3 japończyków, 2 francuzów i 4 polaków, losujemy 5 osób. jakie jest prawdopodobieostwo zdarzenie a, polegającego na tym, że wśród wylosowanych znajduje się co najwyżej 1 francuza i 2 polaków?
6 lut 22:47
Erik:
6 lut 22:49
K: p=1/3
6 lut 23:09
.: Zauważ że masz jedynie 3 Japończyków. Dwóch z nich MUSI być wybranych jeżeli mają być jakiekolwiek szanse na zajście zdarzenia A. I najłatwiej będzie to rozwiązać poprzez rozpisanie jakie sytuację wchodzą w grę, więc mamy: 2P , 1F , 2J 2P , 0F , 3J 1P , 1F , 3J I to jest koniec opcji. Liczysz noce zdarzeń, suma, i jedziesz z koksem.
7 lut 08:04