matematykaszkolna.pl
rachunek różniczkowy cialo krzys: Udowodnij, że dla każdego m < −2 równanie (𝑥2−1)3−𝑚−1=0 nie ma rozwiązania.
6 lut 18:57
.: To jest (x2 −1)3 − m − 1 = 0
6 lut 19:10