matematykaszkolna.pl
Interpretacja formuły rachunku predykatów - Logika Piotr: Dana jest formuła rachunku predykatów: Ex (p(x) ⋀ q(x)) ⇒ (Ex p(x) ⋀ Ex q(x)) a) Podać przykładową interpretację dla tej formuły i wartość tej formuły w tej interpretacji b) Przedstawić podaną formułę w postaci klauzulowej Proszę o pomoc jakąś dobrą duszę 🙏
6 lut 17:10
Piotr: Ktoś ma jakiś pomysł ? 🙏
6 lut 23:06