matematykaszkolna.pl
Równania różniczkowe wpp: wyznacz rozwiązanie szczególne równania y'−2y=x
6 lut 14:51
ABC z roboty: y=ax+b y'=a a−2(ax+b)=x −2ax+(a−2b)=x −2a=1 a−2b=0 a=−1/2 b=−1/4 y=−1/2x−1/4
6 lut 15:05